ایران آزاد
ایران آزاد
معلوم نیست چه کسی برای نخستین بار اسم وزیر علوم را به جای محمدمهدی زاهدی ، "پرویز زاهدی" نوشته است که بسیاری این اشتباه را مرتبا تکرار می کنند! تا جایی که من اطلاع دارم وی حتی دو اسمه هم نیست که تصور شود پرویز نام دوم اوست!
این لینک ها را ببینید! 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و...
2 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
از انجایی که وزیر راه و ترابری تو جاده تصادف میکنه می میره
وزیر بهداشت و درمان مریضی عفونی دارد
وزیر دارایی بدهکار
به احتمال زیاد وزیر علوم هم بی سواد است و داده اسمش را کس دیگری بنویسد که نام او را بلد نبوده و اشتباه نوشته

من همیشه وبلاگ تو را می خونم دمت گرم باحالی

Anonymous Anonymous فرموده است
از انجایی که وزیر راه و ترابری تو جاده تصادف میکنه می میره
وزیر بهداشت و درمان مریضی عفونی دارد
وزیر دارایی بدهکار
به احتمال زیاد وزیر علوم هم بی سواد است و داده اسمش را کس دیگری بنویسد که نام او را بلد نبوده و اشتباه نوشته

من همیشه وبلاگ تو را می خونم دمت گرم باحالی

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…