ایران آزاد
ایران آزاد
احتمالا از ترس همان سرِ سوزن است که اگر بخواهد عقب بنشیند، سر سوزن پشت سرش ممکن است به بد جایی فرو رود! احتمالا وی از بچگی خاطره بدی از سوزن دارد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…