ایران آزاد
ایران آزاد
در مملكتي كه دولتش ميليارد ميليارد به مسجد جمكران كمك مالي مي كند و براي نوشتن نامه به امام زمان و انداختن در چاه و ... تبليغ مي كند نتيجه اش اين است كه يك خانم 30 ساله تحصيل كرده 120 هزار تومان پول به يك جن گير مي دهد و خودش را هم در اختيار وي مي گذارد تا بختش باز شود!
1 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…