ایران آزاد
ایران آزاد
به اين ترتيب دو جناح اصولگراي كشور متهم به اشاعه فحشا شده اند. مشايي از جناح احمدي نژاد و مسئولين سايت ايرانيوز از جناح قاليباف!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…