ایران آزاد
ایران آزاد

بخاطر انتشار فيلم هايي از اين دست، مدير عامل و سردبير سياسي ايرانيوز را انداختند تو هلفدوني! لابد از حريم خصوصي مردم فيلم منتشر كرده اند! مثل فيلم خانم زهرا امیر ابراهیمی! (اين فيلم ها را دراين پست وبلاگ گفتنيها مي توانيد ببينيد.)
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…