ایران آزاد
ایران آزاد
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در همايش سراسري مديران روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گفته است: قطع اينترنت چه ربطي به وزارت ارتباطات دارد؟
احتمالا قطع اينترنت به اجنه و شياطين، از كوچك و بزرگ، بخصوص شيطان بزرگ آمريكا، ربط دارد نه وزارت ارتباطات و ...
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…