ایران آزاد
ایران آزاد
عجب مملكتي داريم! ظاهرا در همه امور خدماتي دولت دارد از جيب مباركش همه چيز را زير قيمت به مردم ارائه مي كند! قيمت برق در ايران نسبت به بسياري از كشورها بالاتر است. در برخي از كشورها كه حتي تامين حرارت ساختمانها و پخت و پز هم از برق تامين مي شود با اين وجود پرداختي مردم براي مصرف برق كمتر و يا در حدود ايران است. اين را هم به خاطر داشته باشيم كه نيروي كار در ايران بسيار ارزان است (و تازه بسياري از نيروها بدون حقوق اوليه مانند بيمه و بازنشستگي و ... توسط شركت هاي مافيايي واسطه در خدمت دولت هستند) و وزارت نيرو از سوخت ارزان بهره منداست و با توجه به شرايط جغرافيايي مناسب تر، در انتقال انرژي و هزينه هاي نگهداري، مشكلاتي به مراتب كمتر دارد.
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…