ایران آزاد
ایران آزاد
جوانفکر، مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور: بين دولت و رايحه خوش هيچ ارتباطی نيست!
خانم پروين احمدي نژاد كانديداي رايحه خوش بود؛ لذا در صورتي مي توان پذيرفت كه رابطه اي بين دولت و رايحه خوش نيست كه بتوان گفت پروين خواهر رئيس دولت نيست! البته اينكه پروين و محمود خواهر و برادر واقعي هستند يا نه، فقط خدا مي داند و مادر آنها و احتمالا پدر(يا پدرهاي) پروين و محمود! ولي حتي اگر حدس شيطنت آميزآقاي جوانفكر درست باشد و پروين و محمود از يك پدر نباشند، حداقل اينكه رسما خواهر و برادرند و مادرشان يكيست و اين هم خود يك ارتباط است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…