ایران آزاد
ایران آزاد
دكتر خالقي درخصوص توجيه بازنشستگي اعضاي هيات علمي گفت: هر دستگاهي داراي آيين‌نامه بازنشستگي است كه براساس آن بايد نيروها بازنشسته شوند تا راه را براي نيروهاي علمي جوان باز كنند. وي همچنين گفته است كه از 700 عضو هيئت علمي بازنشسته تنها 13% دانشيار و 12% استاد بوده اند! به عبارتي 91 دانشيار و 84 استاد بازنشست شده اند. اولا: عضو هيئت علمي به هيچ عنوان جايي را براي نيروهاي جوان تنگ نمي كند كه قرارباشد بازنشست شود تا جا براي نيروهاي جوان باز شود. ثانيا: اين آقا هيئت علمي دانشگاه ها را هم آب يا روغن يا ... فرض كرده(بواسطه رشته اش) كه با عدد و رقم آنها را محاسبه مي كند! يك عضو هيئت علمي سالهاي سال مطالعه و تحقيق مي كند و شايد در سنين بالاي 50 يا 60 داراي تجربه مناسبي براي تحقيق و پژوهش مي شود و تازه در آن سنين است كه مي تواند طرح هاي پژوهشي قابل توجهي را راهنمايي كند. حتي بازنشسته شدن يك استاد يا دانشيار مي تواند ضربه مهلكي به پيكره تحصيلات عالي كشور وارد كند چه رسد به 91 دانشيار و 84 استاد! به خصوص كه براي برخي از اين بازنشسته شده ها هيچ جايگزيني نمي توان يافت و با بازنشسته شدن آنها، تحصيلات عالي كشور در آن رشته و گرايش ابتر خواهد شد. كساني كه اين آقا را از نزديك مي شناسند مي دانند كه وي چه فرد بي ادب و بد دهني است. بيخود نيست كه در دولت جديد هم عليرغم تعويض عمده مسئولين قبلي، وي همچنان پابرجا باقي مانده است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…