ایران آزاد
ایران آزاد
از همین حالا بده و بستان ها شروع شد! شما اگر واقعا اصلاح طلبید باید تخلفات را آشکارا به مردم بگویید نه آنکه در صورتی که نتیجه به نفع شما نبود آن را فاش سازید!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…