ایران آزاد
ایران آزاد
وي با مقايسه تدريس تاريخچه جنرال موتورز در انگليس، به اين نتيجه رسيده است! بعد از تدريس وصيت نامه سياسي عبادي، حالا نوبت به تدريس تاريخچه دانشگاه آزاد است! عجب رجالي در اين مملكت پيدا مي شود كه اعمال و گفتارشان به جوك بيشتر شبيه است!
بيچاره هاشمي از دست اين دلقك ها بايد چي بكشد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…