ایران آزاد
ایران آزاد
بهتر است به جناب متكي به جاي وزير امور خارجه ، بگويند وزير نامه هاي خارجه ! چون كه وي حداكثر فعاليتي كه در روابط خارجي انجام مي دهد، رساندن همين نامه هاي خارجي است! لابد اين كار را هم براي اينكه دلش نشكند به وي ميدهند تا گردشي هم بكند! به همين خاطر هم رييس سازمان گردشگري ( رحيم مشايي ) در اين سفر وي را همراهي كرده است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…