ایران آزاد
ایران آزاد
طلايي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا): من دسته‌بندي‌هاي سياسي را قبول ندارم و خودم را از مجموعه‌ي دولت جدا نمي‌دانم.
بايد اين حرف را قبل از انتخابات مي گفتي تا ببيني چقدر راي مي آوري!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…