ایران آزاد
ایران آزاد
اقبال نسبي مردم به هاشمي رفسنجاني را مي توان ناشي از عوامل متعددي دانست. يكي از اين عوامل را مي توان رودررويي هاشمي با دولتي دانست كه به كرات از جانب خامنه اي تاييد شده است. عدم اقبال مردم به احمدي نژاد و حاميان وي (كه در طول تاريخ جمهوري اسلامي چنين عدم اقبالي نسبت به رييس جمهور بي نظير بوده است) تاييدي بر نظر فوق مي باشد؛ همچنين آراي بالاي چمران را با توجه به اخراج وي از ليست حاميان دولت، مي توان در راستاي مخالفت و دهن كجي مردم با دولتي دانست كه همواره از پشتيباني خامنه اي برخوردار بوده است. يكي ديگر از عوامل موفقيت نسبي هاشمي را مي توان ناشي از موضع گيري هاي اخير وي در مورد مسئله ولايت فقيه دانست. وي اخيرا حتي گفته بود كه انتخاب ولي فقيه مي تواند داراي يك محدوديت زماني باشد و پس از آن دوره زماني، خبرگان مي تواند رهبري جديد انتخاب كند.
خامنه اي همواره مي كوشد تا زمينه اي براي گردش قدرت در بين گروه هاي مختلف ايجاد شود تا از اين طريق اولا هيچ گروهي به آن قدرتي نرسد كه قدرت وي را به چالش بكشد و ثانيا با تخليه انتقادات مردم از دولت هاي مختلف ، حاشيه امني براي خود ايجاد كند.
انتخابات اخير نشان داد كه مردم شخص خامنه اي را دشمن شماره يك خود مي دانند؛ چرا كه بازنده اين انتخابات گروه هاي مورد تاييد خامنه اي بوده اند و گروه هاي برنده هر چند به طور تلويحي و بسيار محافظه كارانه انتقاداتي بر موارد مورد تاييد خامنه اي وارد كرده اند. در اين باره حجم وسيع تحريمي ها كه بسيار شديدتر با خامنه اي مخالف هستند و ميزان گسترده تقلبات انتخاباتي را نيز فراموش نكنيم.
2 پیام:
Blogger مجید فرموده است
برام عجیبه که چطوری تونستی نتیجه‌گیری کنی که رأی مردم به چمران یعنی نه به خامنه‌ای. به نظر خودت جور درمیاد؟؟

Anonymous http://www.persiancultures.com/ فرموده است
-لینک در |رژن کالچرز دات کام

http://www.persiancultures.com/

سر افراز باشید


http://www.persiancultures.com/


-

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…