ایران آزاد
ایران آزاد
کروبی در مصاحبه با خبرنگاران گفته است که «مگر صندوق راي تقار ماست است كه گم و بعد از مدتي پيدا شود؟»
مگر کسانی که توسط اطلاعات و یا لباس شخصی ها دستگیر می شوند و پس مدت ها خبرشان به خانواده شان می رسد و معلوم می شود که در بارداشتگاه و یا ... هستند، تغار ماست هستند که گم می شوند و پس از مدتها پیدا می شوند و تازه بعضی از آنها هم هرگز پیدا نمی شوند و یا جناره شان پیدا می شود؟ جناب کروبی! فقط صندوق های رای مردم را ارزشمند ندانید و برای جان آنها هم به اندازه یک صندوق رای ارزش قائل شوید تا دوباره مورد غضب مردم قرار نگیرید.
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…