ایران آزاد
ایران آزاد
براي آخوند، قباحت حد و اندازه اي ندارد! اين كه آقاي وزير مكنونات قلبي اش چنين است جاي تعجبي نيست، اما اينكه با وقاحت تمام و علنا مي گويد كه تمايل شخصي اش چنين است و سال آينده آن گونه كه دوست دارد برگزار مي كند، يعني اينكه مردم به ... من هم حساب نمي آيند! مهم نيست كه مردم چگونه مي خواهند، مهم اينست كه آقاي وزير چي دوست دارد!
2 پیام:
Blogger saboo فرموده است
باز دمش گرم که حرفشو رک می زنه. بهتر از اوناییه که انتخابات مورد علاقه شونو برگزار می کنن بعدم دم از مشارکت مردم و این حرفها می زنن. یه عده هم راه افتادن براشون به بازار گرمی، انگار اسم این موجود مورد علاقه حضرات، واقعن انتخاباته!

Anonymous Anonymous فرموده است
درفش كاوياني شما را دعوت ميكند
هموطن با امضاي دادنامه بين المللي سهم خود را در مبارزه ملي بر ضد استبداد ادا كن
براي خواندن متن
http://www.derafsh.org/pati%201.htm
براي امضا
http://www.petitiononline.com/iran1111/petition.html
براي اطلاعات بيشر
petitioniranianpeople@yahoo.de

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…