ایران آزاد
ایران آزاد
وزیر کشور اعتراف کرد که با قرعه کشی برای وزارت انتخاب شده است! وی در سخن رانیش در دانشگاه شیراز گفته است «...اين‌که من مسووليت را برعهده گرفتم به اين معني نيست که من از همه قوي‌ترم بلکه قرعه به نام من افتاده است...»
البته جناب وزیر در شرارت و دشمنی با مردم اگر نه قوی ترین ولی جزو قویترین هاست اما اینکه وی با قرعه کشی انتخاب شده است موضوع جالبیست که باید در مورد سایر وزرا هم تحقیق شود که انتخاب آنها هم به همین منوال بوده است یا منوالی دیگر؟!
وی در بخشی دیگر گفته است «...اجازه نمي‌دهيم تفکر کارشناسي مانع از توسعه شود...» معلوم است که جناب وزیر یا معنی کارشناسی را نمی فهمد و یا معنای توسعه را! اصولا کدام توسعه مطلوبی بی نیار از کارشناسی است؟! مگر آنکه منظور وی از توسعه، توسعه فقر و فلاکت و مصیبت و خفقان باشد که در اینصورت باید اذعان داشت که این دولت در این مورد چیزی کم نگذاشته است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…