ایران آزاد
ایران آزاد
شخصي به نام فرجامي كه طبق گفته خودش خبرنگار است، احساس كرده كه بايد اطلاعات ذيقيمت! خود را درمورد انتخابات در اختيار شهروندان تهراني قرار دهد و در يك مطلب با عنوان «به كي‌ها راي مي دهم و چرا؟» كانديداهاي مورد نظرش را معرفي كرده است. من در اينجا قصد ندارم كه راجع به تحريم يا شركت در انتخابات بحثي بكنم اما راجع به سخنان وي نكات جالبي به نظرم رسيد كه مي نويسم.
سر تا پاي مطلب وي حول و حوش حمايت از قاليباف و خادم و طلايي است. نمي دانم چقدر حس همشهري گري باعث اين شده است! ظاهرا مثل اينكه آقاي فرجامي هم خراسانيست. جالب است كه وي يك جا براي تعريف از خادم نوشته است كه وي باعث شد كه قاليباف به شهرداري برسد و جالبتر اينكه در ادامه نوشته اش بطور ضمني نوشته است كه در اين قحط الرجال، قاليباف گزينه خوبي براي شهرداري بوده است كه با كل نوشته اش كه حمايت از طرفداران قاليباف است، تناقض دارد.
در مورد تقي زاده خامسي نوشته است «...او فوق‌ليسانس مهندسي خاك و پي دارد و دست كم در دو كشور امريكا و ژاپن اندكي شهرسازي ديده‌است. (ايران از نطر آقاي خبرنگار كشور محسوب نمي شود! چون اقاي تقي زاده در شهرداري تهران هم كاركرده). در شهرداري كار كرده و با وزارت نيرو همكاري داشته ...»! طفلك اين آقاي خبرنگار نمي داند كه رشته هاي «خاك و پي» و«شهرسازي» ربطي به هم ندارند! لابد فكر كرده در شهر چون خاك و پي وجود دارد پس اين دو رشته در ارتباط نزديك با هم هستند!
در مورد خانم آباد نوشته «در جنگ شركت داشته، 4 سال اسير بوده، چند تا كتاب نوشته، جانباز50% و خواهر شهيد است، از دانشگاه لندن مدرك دكترا در رشته اسپرموگرافي دارد و يكي از تحقيقاتش بررسي ژل ليدوکائين 2% است. و در ادامه گفته است كه هرچه در باره اين خانم گفته شوخي نبوده است! لابد اين خانم مي خواهد در شوراي شهر بحث اسپرموگرافي بكند!عدد 2% جالب توجه است!
استدلالات و نكات جالب ديگري از جمله ...تيپ آبرومندانه‌اي دارد... يا ... بيشتر از اين نمي‌شناسمش ولي از اين جهت كه قاليبافي است ... يا ... به طور شفاف معلوم است كه شهردارش قاليباف است... الان سال‌هاست كه رييس سايت بازتاب است... برعكس قيافه اش، امروزي هم هست (اعتراف ضمني به اينكه بقيه كانديداهايش مربوط به عصر حجرند!)...
نكته جالبتر اينكه وي در آغاز مطلبش نوشته است كه شركت در انتخابات مانند ازدواج است...! اين نوشته اش نشان از آخوند بودن يا آخوندزاده بودن وي است چرا كه ضمنا معتقد است كه در طول عمرش بايد هر وقت كه فرصتي دست داد در انتخابات شركت كند!!!
2 پیام:
Anonymous m فرموده است
salam
kheili range inja naz shode
hamchenan peigirim aziz
khosh bashid

Anonymous Anonymous فرموده است
اين محمود فرجامي از قديم هم آدم ابلهي بود... ابله و پر مدعا... زياد جدي نگيريدش

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…