ایران آزاد
ایران آزاد
احمدي نژاد گفته است شهرداران نبايد سياسي باشند. دكتر اسماعيلی ، عضو شوراي نگهبان و كانديداي خبرگان هم گفته است خبرگان جاي سياسي کاري نيست! از طرفي هم مرتب مي شنويم كه سياست ما عين ديانت ماست! حالا چگونه مي توان اين سخنان را با هم هضم كرد، خدا مي داند و بس! (به نظر شما آيا جفت و جور كردن اينها از دست خدا هم بر مي آيد!)
2 پیام:
Anonymous یک روحانی فرموده است
سیاست ما عین دینات ماست یعنی اینکه ما سیاست خودمان را دینی کنیم .ولی این به این معنی نیست که دین خودمان را سیاسی کنیم و متمایل با سیاست خودمان دین را بچرخانیم در قضیه شورای شهر و مجلس خبرگان مسلم است که باید طبق شرع مقدس به مردم خدمت کرد اما ما در شوراهای اخیر شاهد بودیم که آقایان با این نام به سیاست بازی های خودشان حتی سیاست بازی های غیر دینی می پرداختند به خاطر همین می گوییم شورای شهر جای این باند بازی ها نیست

Anonymous یک روحانی فرموده است
دین فی النفسه با سیاست مخلوط است وقتی قرآن امر به جهاد و امر به معروف و اجرای حدود در اجتماع و دخل و تصرف در اقتصاد و غیره می کند مطمئنا این از نظر عقلی هم دچار اشکال است که ما بگوییم دین و سیاست از هم جداست

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…