ایران آزاد
ایران آزاد
محسن رضايي در مصاحبه اي با ايسنا، آمريكا را كشوري دانست كه در آن عوام فريبي امكان ندارد و ايران را دچار ساختار سياسي بي ساماني دانست كه در آن عوامفريبي مي شود! عين جملات وي در اين مصاحبه چنين است: «در كشورهاي توسعه‌يافته مانند آمريكا چارچوبهاي فكري دموكراتها و جمهوري‌خواهان مشخص است و مردم امريكا هم مي‌دانند آنها در مورد چه چيزي هايي صحبت مي‌كنند كه موجب مي‌شود از عوام‌فريبي جلوگيري شود. در جامعه ايران هم بايد يك ساماندهي سياسي صورت گيرد.»
البته از پسر تاجبخش طيب، محسن خان با آن سابقه معروف، بعيد نيست چنين افكاري داشته باشد اما آنچه كه بعيد مي نمايد اين است كه وي اين سخنان را با آگاهي بر زبان آورده باشد. به نظر مي رسد كه وي ناخودآگاهش را سهوا بروز داده باشد! چرنديات ضد و نقيض وي، حتي در همين مصاحبه، اين ظن را تقويت مي كند كه وي سهوا بند را آب داده است! باج خواهي زياده از حد وي احتمالا وي را به سرنوشت پدرش دچار خواهد كرد كه عليرغم تاجبخشي اش روزي مغضوب واقع شد.
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
خمینی که بزرگ همه ایناست بند خیلی جا ها آب می داد مثلا بزرگترین بندی که آب داد و همه تکرار می کنند بدونه اینکه بدونن برگشته گفت :
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند
یعنی اینکه هر کاری بکنه درسته :)

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…