ایران آزاد
ایران آزاد
عدم صداقت بخشي از نيروهاي اصلاح طلب همواره يكي از بزرگترين نقاط ضعف آنها بوده است؛ آنها نشان داده اند كه براي رسيدن به قدرت از هرگونه ابزاري استفاده مي كنند. عملكرد انجمن هاي اسلامي دانشگاه ها در سالهاي اقتدارشان در دانشگاه ها قابل اغماض و فراموشي نيست هرچند كه بدنه انجمن هاي آن زمان متفاوت از انجمن هاي امروزيست.
آنچه كه از مقررات وزارت علوم استنباط مي شود تنها استخدام هيئت علمي با مدرك پايين تر از دكترا در دانشگاه هاي تهران ممنوع است كه آقاي زاهدي مدرك دكترا دارد و ضمنا ارائه يك واحد درسي استخدام محسوب نمي شود. اما اگر منظور مقايسه سطح علمي خارج از محدوده مقررات مد نظر باشد، بايد گفت كه بخش رياضي دانشگاه اميركبير داراي سطح علمي چنان بالايي نيست و حتي در مقايسه با برخي از دانشگاه هاي شهرستانها از سطح علمي پايينتري برخوردار است. در اين دانشكده برخي از مربيان با مدرك پايين تر از دكترا به تدريس مشغولند. اين دانشكده تنها دو عضو هيئت علمي (دكتر رياضي و دكتر رزاقي) با مرتبه استادي دارد. هر چند كه طرفداران دولت در معرفي مقام علمي دكتر زاهدي شديدا مبالغه كرده بودند اما به هر حال مرتبه علمي وي استادي است و وي به خاطر تاليفات و مقالات علمي اش اين مرتبه را كسب كرده است؛ وي تا كنون مسئوليتي حتي در حد رياست يا معاونت دانشگاه يا دانشكده هم نداشته است كه تصور شود مرتبه علمي وي مرهون مسئوليت هاي اداري اش بوده است!
در بي لياقتي و بي كفايتي وزير علوم شكي نيست؛ بنده هم از اينكه كشورمان داراي چنين وزيري هست بسيار متاسفم اما با فعاليت علمي وي در رشته تخصصي اش موافقم و اتفاقا معتقدم كه وي به جاي وزارت، بايد به تدريس در يك دانشگاه بپردازد. اينكه «زاهدي به وضوح صلاحيت و شايستگي علمي عضويت در هيئت علمي دانشگاه صنعتي امير کبير را ندارد» دروغ محض است و انجمن اسلامي با اين دروغگويي صرفا مردم را نسبت به خود بي اعتماد مي كند و كسب اعتماد كار آساني نيست!
1 پیام:
Anonymous باباودختراش فرموده است
حرف کاملا درستی است. با شما موافقم

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…