ایران آزاد
ایران آزاد
به مناسبت درگذشت ميرزا جواد ، يك استفتا از ايشان و جواب وي را اينجا مي نويسم تا بدانيم كه ما بندگان خدا چقدر گناهكاريم!
با توجه به اينكه همه فيلم هايي كه بازيگران زن در آنها بازي مي كنند، براي مردها نمايش داده مي شود لذا همه كساني كه دست اندركار سينما هستند و به نوعي در فيلمبرداري از خانم ها نقش دارند فعل حرام انجام مي دهند و اجرتي كه مي گيرند باطل است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…