ایران آزاد
ایران آزاد
هنوز ساعاتي بيش از سقوط هواپيماي سپاه نگذشته كه جناب شاهرودي، رئيس قوه قضائيه و متخصص همه فن حريف، اظهار نظر كارشناسي مي فرمايند! ايشان گفته اند: "بي‌احتياطي در خريد، اجاره و استفاده از اين نوع هواپيماها موجب چنين حوادثي و باعث خسارت‌هاي غير قابل جبران شده است".
ايشان بفرمايند كه اگر چنين است، چرا سرمايه گذاري عظيمي براي ساخت هواپيماي آنتونوف در داخل ايران صورت گرفته است؟
آيا هواپيماي c-130 هم در خريدش بي احتياطي صورت گرفته است؟ هواپيماي ايلوشين سپاه كه 302 نفر پاسدار را اززاهدان به كرمان مي برد (اين پاسداران به منظور محافظت از جان رهبر عزيز كه قصد عزيمت به زاهدان را داشت به زاهدان رفته بودند ولي از آنجا كه رهبر عزيز حالِ به زاهدان رفتن را نداشتند، سفرشان را به تعويق انداختند و اين پاسداران مجبور شده بودند كه به كرمان مراجعه كنند تا پس از چند روز تعطيل دوباره به زاهدان برگردند) هم در خريدش بي احتياطي شده بود يا اينكه هواپيماي باربري را به منظور حمل مسافر استفاده كرده بودند؟! هواپيماي حامل سردار كاظمي كه در حوالي اروميه سقوط كرد چي؟ هواپيماي ياك-40 حامل عده اي از جمله دكتر دادمان وزير راه و ترابري چطور؟
جناب شاهرودي! تو اصلا مي داني كه هواپيما چيست و چطور كار مي كند كه با اين قاطعيت اظهار نظر مي كني؟
هر وقت توپولوف و ياك و آنتونوف و ايلوشين سقوط مي كند، مي گويند هواپيماي روسي بوده و تكنولوژي ضعيفي داشته! (نمي دانند كه در صنعت هوا و فضا هنوز آمريكا هم به پاي روسيه نمي رسد؟) و هر وقت هم هواپيماي غربي سقوط مي كند مي گويند تحريم هستيم و در تامين قطعات مشكل داريم! آنهايي كه شعار مبارزه با مافيا مي دادند بدانند كه سياه ترين و كثيف ترين مافيا در صنعت هوانوردي ما ريشه دوانده است و آنها يا نمي خواهند و يا (خوشبينانه) جرات ندارند با آن مبارزه كنند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…