ایران آزاد
ایران آزاد
آقاتهراني، از مريدان مصباح براي دفاع از وي گفته است: اولين بار از فرانسه، بني صدر گفت كه مصباح به دنبال خلافت است...
طفلكي با اين حرف مي خواسته از مصباح دفاع كند و بني صدر را بكوبد! در صورتيكه اين حرف فقط تبليغ مثبتي براي بني صدر است!
1 پیام:
خبرخوان مستقل تارنگارهای پارسی

تارنگار شما را
بدون سانسور
به صورت اتوماتیک
بر روی بزرگترین خبرگزاری مستقل پارسی زبان "آژانس خبری کورش"
بازتاب میدهد
تا آنجا که به " ابجاد رابطه اینترنتی" مربوط میشود،
نصب لوگوی "فهرست وب ایرانی: نمایه ها" ،
اصلا و ابدا
"الزامی"
نیست

فهرست وب ایرانی: نمابه ها

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…