ایران آزاد
ایران آزاد
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
مرده شور جمهوری اسلامی را ببرند
خمينی بی شرف حرمت شاه را با شعار مرگ بر شاه برای مردم از بين برد
ما نيز بايد ترس از جمهوری اسلامی را با شعار مرگ بر جمهوری آخوندی از بين ببريم
************
**************
****************
********************

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…