ایران آزاد
ایران آزاد
1 پیام:
Anonymous پسر آدم فرموده است
انقدر هم خر هستند که به خودشان اجازه نمی دهند که عیب این رئیس جمهور را ببینند دنبال دلیلش می گردند حماقت که دلیل نمی خواهد

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…