ایران آزاد
ایران آزاد
كروبي در مصاحبه اي با خبرگزاري مهر، در مورد نهمين انتخابات رياست جمهوري گفته است: «...یکی از خیر اندیشان به من گفت: خوب تو وعده بده اما عمل نکن ...»!!!
كروبي با چه استدلالي چنين شخصي را خيرانديش مي پندارد! اين چگونه خير انديشي است كه دروغگويي را توصيه مي كند !
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…