ایران آزاد
ایران آزاد
1 پیام:
Blogger ملا حسنی فرموده است
منظور از اعتدال اين است که بگوييم:
ده نفر با نرمی و لطافت ترتيب يکنفر را دادند

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…