ایران آزاد
ایران آزاد
در جدال جناح های مختلف حاکمیت بر سر متروی تهران ، محسن هاشمی هم گاف داد! وی گفته است که با احداث هر خط مترو60 هزار شغل مناسب در سطح مهندسي ايجاد و اگر ٨ خط مترو فعال شود ٣٠٠ هزار شغل تامين مي‌شود. معلوم است که وی هم مانند دیگر مسئولان معنای اعداد و ارقام را نمی فهمد!
اولا که با یک ضرب ساده ٨ در ٦٠ هزار ، عدد ٤٨٠ هزار بدست می آید ، نه ٣٠٠ هزار!
ثانیا اگر فقط ٤٨٠ هزار شغل مهندسی ایجاد شود ، با احتساب مشاغل دیگر کارگری و خدماتی و ... اعداد نجومی بدست می آید!
ثالثا اگر همین ٣٠٠ هزار را صحیح فرض کنیم ، آیا معقول است که چنین نیروی عظیمی در این مجموعه کار کنند؟! لازم است بدانیم که راه آهن جمهوری اسلامی با آن همه سابقه و گستردگی اش (نسبت به مترو) کمتر از سی هزار نفر پرسنل دارد.
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…