ایران آزاد
ایران آزاد
مگر تا كنون كسي از تائيد صلاحيت ناراضی بوده است كه اين بار دوم باشد ؟! چرا از رد صلاحيت ها نمي گوييد؟!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*در ضمن عبارت «اغلب كشور» عبارت درستي به نظر نمي رسد. احتمالا «اغلب نقاط كشور» و يا «اغلب شهرها» درست است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…