ایران آزاد
ایران آزاد
به عبارت ساده تر وی گفته است که میرزا جواد در کشتن و به گور کردن جوانان این مملکت نقش موثری داشت!
1 پیام:
Anonymous فرزاد فرموده است
اگر همین جوانان در جنگ کشته نمی شدند که صدام ایران را گرفته بود. اگر با جمهوری اسلامی مخالفید حداقل میهن پرست باشید

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…