ایران آزاد
ایران آزاد
اگر یک ایرانی بخواهد 5000 دلار(نه 53 هزار دلار!) وام بگیرد (آن هم نه مانند لبنانی ها بلا عوض!) آنچنان وی را سر می دوانند تا منصرف شود! مردم لبنان حق دارند در خانه های 53 هزار دلاری و بیش از آن، آن هم با پول مردم ایران، زندگی کنند اما ایرانی ها با پول خود حق ندارند در خانه هایی حتی ارزانتر زندگی کنند! تصویر فوق مربوط به خانه یک ایرانیست! نه احیانا لبنانی یا ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نکته جالب این است که سایت رجانیوز که توسط طرفداران مصباح اداره می شود به نشر این اخبار پرداخته است! ظاهرا بین مصباح و خامنه ای هم مسائلی پیش آمده است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…