ایران آزاد
ایران آزاد
با این حساب بانوان قادر خواهند بود به ورزش مورد علاقه شان (اعم از شنا، شیرجه ، کشتی ، ژیمناستیک ، دو و میدانی ، بدنسازی و ...) بپردازند مشروط بر اینکه تحت نظارت مستقیم علما فعالیت کنند و علمای عظام ناظر بر تمرینات آنها باشند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…