ایران آزاد
ایران آزاد
احتمالا به موجب قانون مجازات اسلامى ، به زودی مقادیر متنابهی حکم سنگسار و اعدام و شلاق و ... توسط جمهوری اسلامی و درمورد منحرفان اروپایی و آمریکایی صادر خواهد شد تا کلیه همجنسگراها به دار مجازات آویخته شوند و دیگران نیز بدون خواندن خطبه عقد یا صیغه ، در ملا عام به اعمال منافی عفت دست نزنند! به موجب همان قانون مجازات اسلامی، برای مونیکا لوینسکی و بیل کلینتون احکامی صادر خواهد شد که اینترپول را ملزم می کند که در صورت یافتن آنها در اسرع وقت آنها را به عقد یکدیگر درآورد! همچنین احکامی صادر خواهد شد که کلیه بنگاههای بزرگ اقتصادی دنیا را ملزم به پرداخت خمس و دیگر وجوهات شرعی می کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*در این حکم وظیفه تشخیص و شناسایی همدستان آنها نیز لابد به عهده اینتر پول گذاشته شده است!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…