ایران آزاد
ایران آزاد
به این استفتاء و جواب آن توسط خامنه ای (ولی فقیه و مرجع تقلید شیعیان جهان !) توجه کنید که خیلی جالب است!
عقل ناقص من به جایی نمی رسد! دو حالت دارد، یا ولی فقیه راهی به سوال کننده نشان داده است که وی بتواند سرِ خدا کلاه بگذارد! و یا آنکه این عقد موقت واقعیست و دختر بچه یکساله به جای فرزند باید نامادری بشود!!! جل الخالق!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…