ایران آزاد
ایران آزاد
دیدن این فیلم لرزه بر اندام انسان می اندازد!
به نقل از وبلاگ گفتنی ها، پسرکی برای روشن کردن چراغی برای فروش گردو، از تیر برق بالا می رود و... این فاجعه رخ می دهد.
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…