ایران آزاد
ایران آزاد
این خبر بازتاب را در مورد درگیری بین یک نفر اوکراینی و کارمندِ دفتر هواپیمایی کاسپین در اوکراین خواندم و به یادِ ماجرایی که در حدودِ ٣ سال پیش برای یکی از دوستان رخ داد افتادم!
شخصی که به قول خودش دلال علم بود! در دفتر هواپیمایی کاسپین (که اگر اشتباه نکنم در خیابان عباس آباد بود) یک اتاق داشت و برای کسانی که می خواستند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند، از اوکراین پذیرش می گرفت. وی به ادعای خودش آن زمان برای اخذ پذیرش قریب یک میلیون تومان پول می گرفت (و خدا می داند که آیا از دانشگاه های مزبور به خاطر جلب مشتری چقدر می گرفت!) بنده هم بنا به خواست دوستم یک بار برای صحبت کردن و اظهار نظر به دفتر وی رفتم و از وجود چنین آدم های شیاد و حراف و ... شوکه شدم! این شخص ادعا می کرد که دانشگاه های اوکراین(که در رشته های پزشکی مدارکشان مورد تایید وزارت بهداشت نیست) کیفیت تحصیلی ممتازی دارند و وزارت بهداشت با آن همه کارشناس و متخصص و ... در شناسایی و کشف کیفیت تحصیلی ممتاز دانشگاه های این کشور ناتوان است و بنده موفق به این کشف عظیم شده ام! البته دوستم نهایتا از این تصمیم منصرف شد ولی خاطره این شخص شیاد از آن زمان در ذهن بنده با نام هواپیمایی کاسپین عجین شده است و با شنیدن نام این شرکت هواپیمایی، حقه بازی و دروغگویی و کلاهبرداری و... به ذهن بنده متبادر می شود!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…