ایران آزاد
ایران آزاد
این هم تصویر رئیس پلیس قبلی و جدید تهران !
بنا بر این اتفاق خاصی نخواهد افتاد! به نظر نمی آید که این دو تفاوتی اساسی با هم داشته باشند!
1 پیام:
Anonymous فهرست وب ایرانی فرموده است
با
لینک اتوماتیک
فهرست و نمایه های وب ایرانی
به ایران آزاد

...........................
اگه توضیحی لازمه :
http://web-award.blogspot.com/
وب - آ – ورد

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…