ایران آزاد
ایران آزاد
امروز و فرداست که مسئولان جمهوری اسلامی که خود را دشمن شماره یک اسراییل می دانند، به مدد امکانات گوگل خواهند فهمید که طرحی از ستاره داوود در یکی از شلوغ ترین پارک های پایتخت مملکت تحت فرمانشان (پارک ملت) دیده می شود و به تخریب آن دست خواهند زد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…