ایران آزاد
ایران آزاد
بیچاره آمریکاییها! آدم دلش به حالشون می سوزه! باید به اتهام نگهداری مشروبات الکلی و جعل اسناد انگشتاشون قطع بشه و در عین حال مکالماتشون شنود نشه تا کرامت انسانی شون حفظ بشه! (اصلا نباید فرصت مکالمه داشته باشند تا شنود بشه!)
1 پیام:
Anonymous نوشين فرموده است
درود. با نوشتاري از كيانوش سنجري با عنوان "داستان من و ديوار" به روزم

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…