ایران آزاد
ایران آزاد
در این خبر آمده است «...در شرايط حساس انتخابات در شهرهايي مانند بناب كه از شهرهاي مهم با ساخت سياسي پيچيده در استان آذربايجان شرقي است، بيش از ٩٠ دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مديريت از دانشجويان بومي پذيرفته شده‌اند واين در حالي اتفاق مي‌افتد كه سطح علمي اين دانشگاه در حدي است كه ميانگين معدل ترم گذشته دانشجويان ورودي سال قبل اين دانشگاه در مقطع و رشته مزبور به ١٤ هم نمي‌رسد... »!
معلوم نیست (در این خبرتوضیحی داده نشده) که شرایط حساس انتخابات چه ربطی به کمیت و کیفیت پذیرش دانشجو دارد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…