ایران آزاد
ایران آزاد
جناب حجه الاسلام قیاس به نفس می فرمایند. آخوند جماعت فکرش به جز زن جای دیگری نمی رود! بنا به این استدلالِ حجةالاسلام، باید ریشۀ این فسادی را که توسط آخوندها در ایران بوجود آمده، در مادر خامنه ای جُست یا مادر خمینی ؟ یا هردو؟!!!
1 پیام:
Anonymous Anonymous فرموده است
سلام
گفته ی آخوندا درست و هیچ شکی هم درش نیست آخوند بی دلیل حرف نمیزنه حتما رفتن تحقیق کردن و علت فساد آقازاده های رفسنجانی خمینی خامنه ای و.... دیگران را در مادران آنها دیده اند
وسلام

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…