ایران آزاد
ایران آزاد
خبر زیر را بخوانید!
این جملات قسمتی از سخنان مدير گروه فن‌آوري‌هاي نوين پژوهشكده‌ مجلس است. همان مجلسی که رئیس آن، غلامعلی خان حداد عادل ، رئیسِ فرهنگستانی است که به جای واژۀ « لوستر » عبارتِ « چراغ دراز آویز » را پیشنهاد کرده بود!
1 پیام:
Anonymous عمو اروند فرموده است
هاست شوند یعنی چی؟ و کلن منظور از صدور این بخشنامه چیست؟ خوشحال می شوم اگر توضیحی در این مورد بدهید بخصوص که من در این مورد بی‌سوادم

لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…