ایران آزاد
ایران آزاد
معلوم نیست که این مدیران نابغه! چی توی کلۀ پوکشان می گذرد؟! ساختمانهای کوی دانشگاه دارای قدمت، کیفیت و موقعیتهای متفاوتی هستند. فردا که دانشجویان اعتراضشان برخیزد که مثلا چرا فلان ساختمان با آن کیفیتِ بد به لرها و یا کردها اختصاص یافته چه پاسخی می خواهند بدهند!
ظاهرا مدیران جمهوری اسلامی ایران راهی به جز تفکیک نمی شناسند. تفکیک جنسیتی، تفکیک قومیتی و ...
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…