ایران آزاد
ایران آزاد
اینجا و آنجا نوشته بودند که همسر دکتر الهام هوس کرده بود که خاتمی را خلع لباس کنند ! اما ظاهرا وی منکر شده است و به زعم عده ای شاید وی خاتمی را لخت دیده و فهمیده که نه، " ممد لختش قشنگ " نیست!
البته ممد، غیرلختش قشنگ بود که ٢٢ میلیون رای آورد و مشهور شد به "سیدخندان"! و شاید همسر الهام به همین واسطه کلاه سرش رفته و با خود گفته حالا که غیر لختش قشنگه حتما لختش هم قشنگه!
اما این که چرا شریعتمداری به خانم الهام گیر داده است، شاید شریعنمداری به خاتمی حسودیش شده که چرا همسر الهام هوس نکرده که شریعتمداری را لخت ببیند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…