ایران آزاد
ایران آزاد
کاش یکی از این نمایندگان یک بار با اتوبوس از زاهدان به تهران سفر می کرد و می دید که در ایست بازرسی های مختلف، به ویژه ایست بازرسی های یزد و نایین چگونه با توهین و بی احترامی با مسافران و رانندگان برخورد می شود!
ظاهرا مسئولین فقط وقتی که با شخص خودشان برخورد بدی می شود به فکر می افتند و از آنجا که اصولا مسولان با اتوبوس سفر نمی کنند نمی دانند که به مردم چه می گذرد و یا اگر از طریق دیگران هم مطلع شوند برایشان اهمیتی ندارد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…