ایران آزاد
ایران آزاد
چیزی که این تمساح با زیرکی از کنار آن گذشته است این است که اصولا بسیاری از فقهای شیعه اصلا ادعایی در باره حکومت ولی فقیه نکرده اند که بنا باشد آن را منوط به رای مردم بدانند! در زمان شاه هم برخی فقها شاه را حاکم اسلامی می دانستند که طبیعتا با رای مردم انتخاب نشده بود! اما نکته جالب اینکه سایت انتخاب اصرار دارد که این تمساح را حجة الاسلام بنامد نه آیت الله و مرجع تقلید! شاید مدیران این سایت دلشان برای اسلام بد جوری سوخته است و نگرانند که از این اظهار نظرات آسیب شدیدی ببیند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…