ایران آزاد
ایران آزاد
گویا آقای مشکینی در جلسۀ خبرگان حرف های جالبی زده است، به گونه ای که ابطحی فریادش بلند شده است. ابطحی با ذکر برخی از سخنانِ وی، با گوشه و کنایه و تمسخر گفته است که اگر وی بازنشست شده بود ...
برخی از سخنان مشکینی از این قرارند: ... فضیلت انسان بر حیوان بدلیل آن است که حیوان سر را به سمت غذا میبرد ولی انسان غذا را به غذا را به طرف دهان میبرد ... حکومت ما از تمام لحاظ مورد تایید وامضای معصومین(ع) است...
ابطحی زیرکانه سعی کرده که این سخنانِ مشکینی را با توجه به بیماری وی هذیان تلقی کند اما مگر همین مشکینی نبود که قبل از بیماری اش، لیست نمایندگان مجلس را، امضا شده توسط امام زمان دانسته بود؟ آیا سخنان اخیر وی با آن سخنان تفاوت زیادی دارد؟ وانگهی مگر تنها مشکینی است که از این هذیانها می گوید؟ آیا مصباح و خزعلی و حسنی و جنتی و ... هم دائما بیمارند؟!
ابطحی باید بداند که لازم نیست به فکر اسلام باشد و تلاش کند که دامنِ اسلام را از چنین افرادی پاک کند! اسلام اگر قابلیتش را داشته باشد باقی می ماند و گر نه همانند مسیحیت و ... حداقل از زندگی اجتماعی مردم رخت خواهد بست و به گوشۀ مساجد و تکیه ها و ... خواهد رفت و البته تا ابد افرادی خواهند بود که از ترسِ قیامت و جهنم و یا به طمع بهشت و یا ... مسلمان بمانند. بنا بر این نگرانی ابطحی بیجاست.
اما اگر ابطحی انتظار دارد که مردم ایران اسلام را به جای آنکه از متخصصانش (مانند همین مشکینی و مصباح و ...) بیاموزند، از افرادی مانندِ وی و معین و خاتمی و ... بیاموزند، سخت در اشتباه است. اینها آیت الله هایی هستند که یک عمر در حوزه های علمیه به مطالعۀ اسلام پرداخته اند و اسلام واقعی را خیلی بهتر از تو و امثال تو می شناسند!اسلام واقعی همین است که اینها می گویند!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…