ایران آزاد
ایران آزاد
در موردِ فیلمِ خلوتِ مداحانِ سینه چاک ومجیزگوی رهبر(فیلم هلالی)، عده ای دیگر از ریزه خوارانِ سیدعلی گدا، حسابی به دست و پازدن افتاده اند تا به نحوی سرو ته قضیه را به هم بیاورند! این آقا که عقده ها از این مداحان دارد و گفته است که ...«...من ، تا سرحد کتک خوردن از برخی رفقای برخی مداح ها ، پیش رفته ام...» حسابی در این پست عقده هایش را خالی کرده است و در ضمن آسمان و ریسمان بهم بافته تا وی را از جرگۀ سینه چاکانِ رهبر جدا کند و فراموش می کند که این مداح از خامنه ای حکمِ جهاد می خواسته تا ریشۀ بدحجابها را از این مملکت بِکََنَد!!!
چند جمله از وی را در اینجا می نویسم که خالی از لطف نیست و مایۀ تفریح است!
...برای خودم روشن بود که این حضرات "قلیان کش" هستند و آرام آرام در حال حرکت بسوی قبح زدایی آن هم پیش می روند...
...چیزی که در فیلم ، هیچ اثری از آن نیست ، دلیلی محکم برای تریاک کشی با قلیان توسط آن پسر و آن دختر است. دختر که در فیلم هم از قلیان هم استفاده نمی کند. اما پسر هم ، فقط قلیان می کشد...
...شاید خیلی کارها ، "اشکال" نداشته باشد ، لیکن برای خیلی ها منع داشته باشد. مثل اینکه یک روحانی ، وسط خیابان نوشابه دستش بگیرد و سر بکشد...
...ضد انقلاب اگر لا اله الا الله هم بگوید باید در آن شک کرد...
...اشکالات او و خیلی دیگر از رفقایش را شاید بتوان در این گروهها دسته بندی کرد :
- استفاده از آهنگ ها وتم های حرام ( ولی از نظر تریپ مهاجرانی جماعت ، مجاز ! و گاها حتی غیر مجاز! ) ، برای تنظیم شعرهای مداحی ...
- درست کردن دار و دسته و تیم و داشتن تریب لباس ، مدل مو و ریش تابلو و خاص!
- حرکت های جمعی بی معنی ، مثل قرق کردن قهوه خانه و قلیان کشی دستجمعی! ...
...کم مانده رهبری دسته عصایش را دور گردن این اقا و بعض رفقایش بیاندازد و بگوید آهــــای ! با تو ام ها !...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.ن.
-قلیان کشی و نوشابه خوردن در خیابان برای این آقایان قبیح است و سجده در مقابلِ خامنه ای کاری پسندیده!
-معلوم نیست که مراجع تقلید بر اساسِ کدام منبعِ فقهی آهنگ ها و تِم های حرام را تشخیص می دهند؟! کتاب، سنت، اجماع یا عقل؟ از آنجا که دو منبعِ نخست شاملِ چنین چیزی نیستند، احتمالا بر اساسِ منبع های آخر یعنی عقلِ فردی و جمعی شان به آن رسیده اند که آن هم در واقع عقل نیست کی می تواند بپذیرد که مراجعی که نگاه کردن به پای ورزشکاران را برای زنان حرام می دانند، عقلِ سالمی داشته باشند؟!
جملۀ آخر این پسرک جالب است! بهتر بود ادامه می داد: به موقع پارس کن!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…