ایران آزاد
ایران آزاد
جنابِ رئیس پلیس بهتر است یک بار با لباس شخصی سری به میدان انقلاب و میدان ولیعصر و پل سیدخندان و پارک لاله و ... بزند تا ببیند چگونه علنی و آشکار مواد مخدر خرید و فروش می شود! چرا با خرید و فروش علنی مواد مخدر برخورد نمی شود! شاید اصلا آن جرم محسوب نمی شود! البته مسلم است که خطرِ آنتن های ماهواره که به بیشتر دانستن مردم کمک می کند، برای حکومت زیاد است ولی مواد مخدر نه تنها خطری برای آنان ندارد که حتی برایشان مفید هم هست چون جوانان را از دخالت در مسائل سیاسی و دانستن بیشتر باز می دارد!
0 پیام:
لینک به این پست:
Create a Link
پیام شما؟…